Home | About us | Product | Downloads | FAQ | How to Order | Contact  
   
 
     Software      New Software  
  SmartDrugstore – โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกความงาม โรงพยาบาลสัตว์ หมอฟัน จักษุเเพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์เเพทย์ อายุกรรม ร้านขายยา ร้านความงาม ร้านสุขภาพ – โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกความงาม โรงพยาบาลสัตว์ หมอฟัน จักษุเเพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์เเพทย์ อายุกรรม ร้านขายยา ร้านความงาม ร้านสุขภาพ
SmartDrugstore Group
SMDRG3.0.5 Plus+20th EXP  
SMDRG10th-2017  
SMDRG3.0.5 Plus+20th  
SMDRG3.0.5 Plus+ 10th  
SMDRG 3.0.5 PlusX  
SMDRG Hybrid  
SMDRG Touch  
SMDRG Xtra  
SMDRG - C  
SMDRG Sky  
SMDRG3.0.5Plus+ NW  
SmartDrug-Interaction  
SmartDispensing  
Smart-Guide  
SmartDispensing 2.0  
SmartDispensing 2.0 Plus  
SMDRG XS  
SMDRG XT  
SMDRG XPlus  
SMDRG Entp  
SMDRG MIS  
SMDRG WholeSales  
SMDRG AEC  
Test  

 
 
 

 
 
 
 
 

     
Product
 
           
SMDRG 3.0.5 PlusX
 
 
 
 

SmartDrugstore 3.0.5 PlusX
 ระบบซอฟต์แวร์บริหารงานร้านยาสมบูรณ์แบบ

 

- ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยออกแบบเพื่อใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว   ใช้เมาส์ คีย์บอร์ด หรือ จอทัชสกรีน
- ระบบการชำระเงินที่รวดเร็วกว่าเดิม 50% พร้อมทั้ง ง่ายในการเข้าใจด้วยระบบรูปภาพธนบัตรที่ชำระ
- ระบบยาชุด จัดชุดยาสำหรับขายตามชนิดของโรคที่มา ช่วยลดเวลาคีย์ทีละตัว ช่วยให้การบริการกับคนไข้เร็วยิ่งขึ้น
- ระบบยาขายบ่อย เลือกสินค้าขายบ่อยมาไว้เป็นกลุ่มเพื่อง่ายในการเลือกขาย
- ระบบกลุ่มสินค้า เลือกขายตามกลุ่มสินค้า


  1  
  SmartDrugstore – โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกความงาม โรงพยาบาลสัตว์ หมอฟัน จักษุเเพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์เเพทย์ อายุกรรม ร้านขายยา ร้านความงาม ร้านสุขภาพ – โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกความงาม โรงพยาบาลสัตว์ หมอฟัน จักษุเเพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์เเพทย์ อายุกรรม ร้านขายยา ร้านความงาม ร้านสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2020