Home | About us | Product | Downloads | FAQ | How to Order | Contact  
   
 
     Software      New Software  
  SmartDrugstore – โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกความงาม โรงพยาบาลสัตว์ หมอฟัน จักษุเเพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์เเพทย์ อายุกรรม ร้านขายยา ร้านความงาม ร้านสุขภาพ – โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกความงาม โรงพยาบาลสัตว์ หมอฟัน จักษุเเพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์เเพทย์ อายุกรรม ร้านขายยา ร้านความงาม ร้านสุขภาพ
SmartDrugstore Group
SMDRG3.0.5 Plus+20th EXP  
SMDRG10th-2017  
SMDRG3.0.5 Plus+20th  
SMDRG3.0.5 Plus+ 10th  
SMDRG 3.0.5 PlusX  
SMDRG Hybrid  
SMDRG Touch  
SMDRG Xtra  
SMDRG - C  
SMDRG Sky  
SMDRG3.0.5Plus+ NW  
SmartDrug-Interaction  
SmartDispensing  
Smart-Guide  
SmartDispensing 2.0  
SmartDispensing 2.0 Plus  
SMDRG XS  
SMDRG XT  
SMDRG XPlus  
SMDRG Entp  
SMDRG MIS  
SMDRG WholeSales  
SMDRG AEC  
Test  

 
 
 

 
 
 
 
 

     
Product
 
           
SMDRG Sky
 
 
 
 
SmartDrugstore  Sky
ระบบช่วยบริหารร้านยาเครือข่ายสมบูรณ์แบบ

ระบบนี้ทีมงานพัฒนาเพื่อช่วยเจ้าของธุรกิจร้านยาที่มีหลายสาขา  สามารถบริหารงานสาขาได้ โดยสาขาจะส่งข้อมูลสำคัญขึ้นมาเพื่อประมวลผลสรุปให้กับผู้บริหาร  เจ้าของ หรือสาขาแม่ (Head Office) ทุกวัน หรือตั้งเวลาได้ตามความต้องการ  ข้อมูลที่สำคัญเช่น  ยอดขายแต่ละสาขา ยอดขายรวม ยอดขายแบ่งตามช่วงเวลา จำนวนลูกค้าแยกตามสาขา   รวมทุกสาขา    ยอดยา และสินค้าขายดี  ไม่เคลื่อนไหว  มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกราฟ เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องแม่นยา................

 

 


  1  
  SmartDrugstore – โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกความงาม โรงพยาบาลสัตว์ หมอฟัน จักษุเเพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์เเพทย์ อายุกรรม ร้านขายยา ร้านความงาม ร้านสุขภาพ – โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกความงาม โรงพยาบาลสัตว์ หมอฟัน จักษุเเพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์เเพทย์ อายุกรรม ร้านขายยา ร้านความงาม ร้านสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2020