WorldMedic Drugstore Management System

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

 Phone: (66) 02-949-7816-20
 [email protected]

  WorldMedic Information & Technology 
  42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

SmartPharmacy

 


เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานทั้งแบบ ระบบ Offline และ ระบบ Online ร่วมกัน โดยปกติระบบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore จะทางานแบบ Offline อยู่แล้ว แต่เมื่อมีความต้องการที่จะใช้งานระบบ TelePharmacy (ระบบ Online) ร่วมด้วย ทางทีมงานจึงได้พัฒนาระบบรวมที่ชื่อว่า SmartPharmacy ซึ่งก็คือ ระบบที่เชื่อมการทางานของระบบ Offline (SmartDrugstore) และ ระบบ Online (SmartPharmacy) เข้าด้วยกัน โดยแบ่งหน้ากันทำดังนี้


ระบบ Offline (SmartDrugstore) จะทำหน้าที่ในการรับ Order ที่สั่งจากระบบ Online (SmartPharmacy) เข้ามายังระบบเพื่อนำมาจัดยา พิมพ์ฉลากยา พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และ ที่อยู่จัดส่งของคนไข้ ฯลฯ รวมถึงการแจ้งการชำระเงิน ซี่งระบบจะมีสถานะแจ้งว่า คนไข้จะเดินทางมารับเองที่ร้าน (Call & Order Center) หรือให้ทางร้านส่งทางแมสเซนเจอร์หรือพัสดุไปรษณีย์


ระบบ Online (SmartPharmacy) จะทำหน้าที่สำหรับให้เภสัชกรที่ปรึกษาที่อยู่ในที่ต่างๆทั่วประเทศ สามารถใช้รหัสประจาตัวล๊อกอินเข้ามาเพื่อรอรับคนไข้ที่จะถูกส่งจาก ศูนย์รับโทรศัพท์และออเดอร์ (Call & Order Center) และให้คาปรึกษาคนไข้ผ่านระบบวิดีโอคอลหรือโทรศัพท์มือถือผ่านแอพพิเคชั่นต่างๆ เช่น LINE / ZOOM / VROOM เป็นต้น หลังจากนั้น เภสัชกรก็จะลงบันทึกข้อมูลต่างๆของคนไข้พร้อมกับสั่งยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ สำหรับคนไข้ พร้อมกับสอบถามสถานะการส่งว่า “รับเอง” หรือ “จัดส่ง


โครงสร้างของระบบ (Work Flow)


1. ศูนย์รับโทรศัพท์และออเดอร์ (Call & Order Center)
เป็นศูนย์รับโทรศัพท์ที่คนไข้ที่ต้องการปรึกษาโทรมาซึ่งอาจจะเป็นเบอร์ Call Center หรือเบอร์ทางไลน์ก็ได้ เพื่อให้คนไข้จำได้ง่าย เมื่อรับโทรศัพท์คนไข้แล้ว เจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนคนไข้ ชื่อ-นามสกุล เบอร์มือถือ ไลน์ ที่อยู่ อาการเบื้องต้น แพ้ยา โรคประจาตัว ฯลฯ หลังจากนั้นจะทำการส่งตัวคนไข้ไปให้กับเภสัชกรที่ปรึกษา ซึ่งระบบจะแสดงรายชื่อเภสัชกรที่ปรึกษาที่กำลังล๊อกอิน ณ ตอนนั้น (Active) เพื่อเลือกส่งตัวไปให้ โดยระบบจะแสดงจำนวนคนไข้ที่รอคิวของเภสัชกรแต่ละท่านด้วย
เพื่อที่จะเลือกให้กับคนไข้ไม่ต้องรอคิวนาน ระบบในอนาคตจะให้มีระบบ AI เลือกเภสัชกรตามภาคก่อน โดยระบบจะเลือกเภสัชกรที่อยู่ภาคเดียวกันกับคนไข้มาให้เลือกก่อน เพื่อการสื่อสารที่เป็นภาษาถิ่นของแต่ละภาค อันจะทำให้เข้าใจได้ง่ายและใกล้ชิดคนไข้ได้มากยิ่งขึ้น เช่น หากคนไข้โทรมาจาก จ.ภูเก็ต เมื่อเจ้าหน้าที่จะส่งตัวไปให้เภสัชกร ระบบจะเลือกเภสัชกรที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตให้ก่อน หากไม่มีก็จะแสดงรายชื่อเภสัชกรที่อยู่ในภาคใต้ทั้งหมดให้เลือก เป็นต้น

 

 

กรณีคนไข้ใหม่ ลงทะเบียน
กรณีคนไข้เก่า ค้นหาชื่อ แล้วเลือกเภสัชกร ส่งตัว


2. ระบบปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ (SmartPharmacy)


เป็นระบบที่พัฒนาเป็นแบบ Pharmacy Platform on Cloud Base System ที่อำนวยความสะดวกให้กับเภสัชกรที่อยู่ที่ใดของโลกก็ตาม สามารถให้คำปรึกษาคนไข้ผ่านระบบนี้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา (Anytime Anywhere Pharmacy) ผ่านคอมพิวเตอร์พีซี / โน๊ตบุ๊ค /ไอแพด /แมค /ไอโฟน/ แอนดรอยด์ หรืออุปกรณ์โมบายอื่นๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยเภสัชกรที่จะเข้าระบบได้จะต้องสมัครและได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ มีการกรอกแบบฟอร์ม ชื่อ-นามสกุล /เลขที่ใบอนุญาต/ เบอร์มือถือ/ อีเมล์/ ไลน์/ ที่อยู่ ฯลฯ หลังจากนั้นจะได้รับรหัสผ่าน (Username & Password) ส่งไปให้ทางอีเมล์ เมื่อได้รับแล้ว เภสัชกร ก็สามารถนำไปใช้กับเครื่องที่ใดก็ได้ โดยเมื่อมีการล๊อกอินเข้ามาระบบก็จะแสดงรายชื่อ Active ในระบบ เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ส่งตัวทราบว่า เภสัชกร ท่านใดพร้อมที่จะให้คาปรึกษากับคนไข้ ณ ขณะนั้นได้

 


ในระบบนี้ เมื่อเภสัชกรได้ทาการล๊อกอินเข้าระบบ ระบบจะแสดงหน้าโปรไฟล์ของเภสัชกรท่านนั้นก่อน เพื่อยืนยันว่า ได้ล๊อกอินเข้ามาถูกต้อง มีรูปแสดง


แฟ้ม “รอตรวจ”

 

ที่แสดงรายชื่อคนไข้ที่ถูกส่งมาจาก Call Center มารอตรวจรายชื่อบนสุดคือ คนไข้ทีถูกส่งมาคนแรก ล่างสุดคือ คนที่ถูกส่งมาหลังสุด เภสัชกรเลือกกดที่ชื่อและติดต่อกลับคนไข้ทาง LINE/ZOOM/VROOM แบบเห็นหน้าคนไข้ได้ทันที เภสัชกรจะเห็นข้อมูลเบื้องต้น (Vital Sign) ของคนไข้ที่บันทึกจากเจ้าหน้าที่จาก Call Center สอบถามจากคนไข้มาให้ก่อนส่งมาด้วย เมื่อสั่งยาและบันทึกค่าต่างๆ จากคนไข้แล้ว เภสัชกรก็จะกดบันทึก เพื่อส่งตัวกลับมายังระบบ Call Center ซึ่งจะทำหน้าที่เป็น Order Center ศูนย์รับออเดอร์ไปด้วย เพื่อรับออเดอร์มาจัดยา พิมพ์ฉลากยา ใบเสร็จรับเงิน ที่อยู่จัดส่ง การชำระเงิน ฯลฯ ในแฟ้มคนไข้ที่ตรวจแต่ละคน จะมีแฟ้ม ประวัติการรักษา (History Data) เพื่อให้เภสัชกรดูประวัติเก่าของคนไข้ที่เคยได้รับการรักษา เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยไปด้วย


แฟ้ม “รายงาน”


• แสดงรายชื่อคนไข้ที่เภสัชกรท่านนั้นให้คาปรึกษาเป็น วัน เดือน ปี และช่วงเวลาได้
• แสดงรายได้ของแต่ละบิลที่สั่งจ่ายยาคนไข้และรวม แสดงเป็น วัน เดือน ปี และช่วงเวลาได้
• แสดงประวัติการล๊อกอินเข้าระบบของเภสัชกรท่านนั้นทั้งหมด


ระบบปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ (SmartPharmacy)


เป็น Platform ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อดึงเอาศักยภาพของเภสัชกรทั่วประเทศ มาช่วยกันในการให้คำปรึกษาคนไข้ โดยมีศูนย์กลางรับโทรศัทพ์และรับออเดอร์กลาง เพื่อจะลดภาระของเภสัชกร ที่ไม่ต้องมาเสียเวลารับคนไข้และบริหารคลังยา จัดยา มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาอย่างเดียว โดยที่เภสัชกรท่านนั้น สามารถให้คำปรึกษาได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดๆก็ตาม อันจะทำให้ระบบสามารถให้เภสัชกรจากทั่วประเทศ ลงทะเบียนเข้ามาเพื่อรับเป็นเภสัชกรทีปรึกษา โดยรับค่าปรึกษาต่อเคสหรือยอดรายบิลก็ได้ อันจะให้เกิดการรวมศูนย์เภสัชกรจากทั่วประเทศมาให้คำปรึกษาคนไข้ทั่วไป คนไข้ตามบ้าน (Home Care) คนไทยที่อยู่ทั่วประเทศ คนไข้ไทยที่อยู่ต่างประเทศ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ COVID-19 ที่คนไข้และเภสัชกร ต้องแยกจากกันเพื่อความปลอดภัย หรือคนไข้ที่ต้องการคำแนะนำประจำ คนไข้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่ต้องรับยาต่อเนื่อง (Continuing Medicine) โดยมีเภสัชกรประจำตัว ให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลา ยิ่งจะเกิดประโยชน์ต่อคนไข้เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ทีมงานที่คิดและพัฒนาระบบนี้ขึ้นมา มั่นใจว่า ระบบนี้จะช่วยเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างเภสัชกรและคนไข้ให้มาพบกัน
ไม่ว่าเภสัชกรและคนไข้จะอยู่ที่ใดๆก็ตาม และเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยกรบุคคลที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมมากที่สุด