WorldMedic Drugstore Management System

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

 Phone: (66) 02-949-7816-20
 [email protected]

  WorldMedic Information & Technology 
  42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

SmartDispensing

 

SmartDispensing New Edition
ระบบซอฟต์แวร์บริหารการจ่ายยาในโรงพยาบาลสมบูรณ์แบบ

ซอฟต์แวร์ที่คอยช่วยเหลือการการจ่ายยา จัดยา แบบง่ายๆ ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว มาใช้ในโรงพยาบาล โดยที่ไม่ต้องรองบประมาณซื้อระบบบริหารโรงพยาบาลและหาผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์มาติดตั้งหรือดูแลให้ยุ่งยากอีกต่อไป  หรือ โรงพยาบาลสามารถเริ่มใช้ซอฟต์แวร์นี้ได้ทันที  โดยนำเข้ากับระบบของโรงพยาบาลได้โดย  รับใบสั่งยาจากแพทย์และคีย์จ่ายยาผ่านซอฟต์แวร์นี้พร้อมกับพิมพ์ฉลากยา ใบเสร็จรับเงิน  ส่งกับให้คนไข้ ได้ทันที

 

 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg

SmartDispensing

ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารการจ่ายยา  จัดยา  ออกแบบสำหรับโรงพยาบาลโดยเฉพาะ

วัตถุประสงค์

ทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ขึ้น  จากการเก็บข้อมูลตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ และ การได้ส่วนเข้าเป็นผู้ร่วมบรรยายให้กับนิสิตเภสัชกร  คณะเภสัชศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  ส่วนหนึ่งเภสัชกรต้องการทำงานประจำในโรงพยาบาลและมีร้านยาไปด้วย  ในส่วนของโรงพยาบาลนั้น  ส่วนมากปัญหาสำคัญคือ เครื่องเรื่องระบบการจ่ายยา และคลังยา ที่มีซอฟต์แวร์ให้ใช้น้อยมาก หรือมีก็เซ็ตอัพลำบาก ไม่มีผู้เชี่ยวชาญ   หรือก็มีราคาแพงมาก  ถึงแม้แผนกห้องจ่ายยา มีความต้องการใช้ แต่ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ทำให้มีห้องยาโรงพยาบาลส่วนมากที่ยังไม่มีระบบการจ่ายยา  ซึ่งหากมีความง่ายในการติดตั้ง  ง่ายในการใช้งาน และ มีระบบบริหารคลังยาแบบง่ายๆ ก็น่าจะดีมาก     จึงได้เกิดแนวความคิดว่า น่าจะมีซอฟต์แวร์ที่คอยช่วยเหลือการการจ่ายยา จัดยา แบบง่ายๆ ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว มาใช้ในโรงพยาบาล โดยที่ไม่ต้องรองบประมาณซื้อระบบบริหารโรงพยาบาลและหาผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์มาติดตั้งหรือดูแลให้ยุ่งยากอีกต่อไป  หรือ โรงพยาบาลสามารถเริ่มใช้ซอฟต์แวร์นี้ได้ทันที  โดยนำเข้ากับระบบของโรงพยาบาลได้โดย  รับใบสั่งยาจากแพทย์และคีย์จ่ายยาผ่านซอฟต์แวร์นี้พร้อมกับพิมพ์ฉลากยา ใบเสร็จรับเงิน  ส่งกับให้คนไข้ ได้ทันที   ซึ่งจะมีการตัดสต๊อกแบบเรียลไทม์ และมีรายงานสรุปให้ทั้งหมด(รายงานจะให้ดาวน์โหลดได้ในต้นเดือนพฤษภาคม) ทีมงานจึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์นี้ขึ้น  โดยให้มีข้อเด่นต่างๆ ตามข้อมูลที่ได้รับคือ

 

 • ใช้เวลาติดตั้งง่ายและรวดเร็ว เพียง 5 นาที

 • ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบทั่วไป ไม่ต้องมีดาต้าเบสที่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์

 • สามารถเชื่อมต่อเป็นแบบเน็ตเวริค์ หรือเครือข่ายหลายๆ เครื่องได้

 • มีระบบคลังยา รับเข้า สั่งซื้อ เบิก จ่าย ได้ทั้งหมดในตัวเดียวกัน

 • มีระบบการพิมพ์ฉลากยา พิมพ์ใบเสร็จพร้อมกันทันที ทั้งแบบ Dot matrix และ Laser

 • มีระบบการจ่ายยาแบบบาร์โค้ด หรือจ่ายตามชื่อสามัญ ชื่อทางการการค้า ได้ทั้งหมด

 • ระบบการบริหารยาและจ่ายยาแบบ FIFO และ เลือกต้นทุนยาได้ 3 แบบ

 • มีระบบบันทึกข้อมูลคนไข้

 • มีระบบเก็บประวัติสุขภาพคนไข้

 • มีระบบคำนวณค่าสำคัญทางสุขภาพ

 • มีระบบเช็ค Drug Interaction

 • มีระบบแสดงการแพ้ยา Drug Allergy

 • สามารถใช้งานร่วมกับ เครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ (Plug & Play)

 • สามารถใช้งานร่วมกับ ลิ้นชักอัตโนมัติได้ (Plug & Play)

 • สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องแสดงการขายได้ (Plug & Play)

 • สามารถพิมพ์ใบเสร็จแบบย่อและเต็มรูปแบบได้

 • สามารถใช้กับเครื่องอ่านบัตรเครดิตได้ (Plug & Play)

 • การดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องมีความรู้เรื่องดาต้าเบสก็แก้ไขได้

ข้อมูลที่บรรจุไว้ในซอฟต์แวร์นี้  ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ  และระบบซอฟต์แวร์จะสร้างไว้ให้ข้อมูลเกี่ยวเนื่องกันเอง  

ระยะเวลาทดลองใช้งาน

ซอฟต์แวร์นี้มีกำหนดการใช้งาน  30 วัน 

เป้าหมายและกิจกรรมเพื่อสังคม

 บริษัทได้ริเริ่มโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนด้านเภสัชศาสตร์สำหรับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในเฟสที่ 2 ซึ่งจะมีการสนับสนุนซอฟต์แวร์นี้ ร่วมกับซอฟต์แวร์ตัวอื่น เช่น  SmartDispensing, SmartCounseling, SmartDrug-Interaction  เพื่อให้นิสิตที่กำลังศึกษาด้านเภสัชศาสตร์  ได้มีเครื่องมือและระบบข้อมูลที่ทันสมัย ช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   และอันเป็นการเตรียมตัวและริเริ่มการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้งานในร้านยาและโรงพยาบาลต่อไป
 (http://www.worldmedic.co.th/main/spsp/ )

ด้วยความมุ่งมั่นของทีมงานเวิลด์เมดิก ที่จะพัฒนาระบบร้านยาของไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล  ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวอย่างหน้าจอ