WorldMedic Drugstore Management System

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

 Phone: (66) 02-949-7816-20
 [email protected]

  WorldMedic Information & Technology 
  42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

SmartDrugstore  Sky

 

SmartDrugstore  Sky
ระบบช่วยบริหารร้านยาเครือข่ายสมบูรณ์แบบ

ระบบนี้ทีมงานพัฒนาเพื่อช่วยเจ้าของธุรกิจร้านยาที่มีหลายสาขา  สามารถบริหารงานสาขาได้ โดยสาขาจะส่งข้อมูลสำคัญขึ้นมาเพื่อประมวลผลสรุปให้กับผู้บริหาร  เจ้าของ หรือสาขาแม่ (Head Office) ทุกวัน หรือตั้งเวลาได้ตามความต้องการ  ข้อมูลที่สำคัญเช่น  ยอดขายแต่ละสาขา ยอดขายรวม ยอดขายแบ่งตามช่วงเวลา จำนวนลูกค้าแยกตามสาขา   รวมทุกสาขา    ยอดยา และสินค้าขายดี  ไม่เคลื่อนไหว  มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกราฟ เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องแม่นยา................

 

 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

 

ระบบนี้ทีมงานพัฒนาเพื่อช่วยเจ้าของธุรกิจร้านยาที่มีหลายสาขา  สามารถบริหารงานสาขาได้ โดยสาขาจะส่งข้อมูลสำคัญขึ้นมาเพื่อประมวลผลสรุปให้กับผู้บริหาร  เจ้าของ หรือสาขาแม่ (Head Office) ทุกวัน หรือตั้งเวลาได้ตามความต้องการ  ข้อมูลที่สำคัญเช่น  ยอดขายแต่ละสาขา ยอดขายรวม ยอดขายแบ่งตามช่วงเวลา จำนวนลูกค้าแยกตามสาขา   รวมทุกสาขา    ยอดยา และสินค้าขายดี  ไม่เคลื่อนไหว  มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกราฟ เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องแม่นยา................