Home | About us | Product | Downloads | FAQ | How to Order | Contact  

 
 

 

เพิ่มวิธีใช้ยาสำหรับยาแต่ละตัวให้มีวิธีใช้มากกว่า  1 วิธีให้เลือก ซึ่งจะทำให้เภสัชกร สะดวก และรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลามาแก้ไขเปลียนแปลงให้เสียเวลา เช่น วิธีใช้สำหรับผู้ใหญ๋  คนสูงอายุ  เด็ก ฯลฯ หรือ ตั้งตามความแรงของอาการโรคได้  หรือแยกตามขนาดของยาได้เช่นกัน

 

ฉลากยาเปล่าหลายภาษา โดยมุ่งเน้นให้ร้านยาให้บริการกับลูกค้าชาวตา่งประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เช่น พม่า   เขมร  ลาว  และนอกจากนี้  บางแห่งยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมาก เช่น นักท่องเที่ยว

ชาวจีน  รัสเซีย ญี่ปุ่น  อาหรับ  ท่านสามารถพิมพ์ฉลากยาเปล่าเหล่านี้แยกเป็นแต่ละภาษา สำหรับเขียนและเลือกติดยาที่ลูกค้าเหล่านีัมาซื้อ  โดยตัดปัญหาเรื่องภาษาออกไป เพราะมีภาษาไทยกำกับทุกส่วน ทำให้เภสัชกร มั่นใจในการเลือกใช้

และจะทำให้มีลูกค้าประจำเพิ่มขึ้น เนื่องจากการบริการที่ดียิ่งขึ้น  โดยฉลากยาสามารถพิมพ์ออกเป็นกระดาษเปล่าขนาด A4 ทั่วไปด้วยเครือ่งพิมพ์เลเซอร์ หรือ ฉลากสติกเกอร์ยาด้วยเดรื่องพิมพ์ฉลากยาก็ทำได้

 

 
  

 

เพิ่มรายงานสินค้าคงคลัง  สินค้าถึงจุดสั่งซื้อ สินค้าใกล้หมอาุย  สินค้าหมดอายุ   ซึ่งรุ่นเก่า หากต้องการดูรายงานเหล่านี้ต้องเปิด SmartReport  แต่ตอนนี้มีอยู่ในคลังสินค้า พร้อมเปิดได้ทันที และสามารถพิมพ์ออกเพื่อสั่งซื้อหรือ 

Export Excel เพื่อนำไปต่อในคอมพิวเตอร์ได้

 

การชำระเงินจะง่ายยิ่งกว่าเดิม เนื่องจากท่านสามารถกดที่รูปธนบัตรเพื่อรับการชำระเงินได้ทันที จำนวนเงินรับจะแสดงเท่ากับมูลค่าของธนบัตร หากกดซ้ำ ก็จะบวกเพิ่มให้ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาคีย์ตัวเลขให้เสียเวลา ยิ่งใช้

จอทัชสกรีน ยิ่งทำให้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

เพิ่มเติมระบบการติดต่อสนับสนุนการใช้งาน และ การเลือกสั่งซื้อสินค้าออนไลน์  อันจะทำให้ท่านสะดวก สบายในการบริหารจัดการธุรกิจของท่าน ในราคาที่ท่านสามารถเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซื้้อได้  โดยสินค้าจะได้จาก

ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว ที่มีราคาไม่สูงมาก และลดตามจำนวนที่สั่งซื้อ  ทำให้บริการต้นทุนได้ดียิ่งขึ้น  

 

 

การจัดส่ง

 

http://www.accessory.worldmedic.com/delivery/index.htm

เรามีรายการยาสำเร็จรูปกว่า 80 รายการให้เลือกใช้ เพียงกดแล้วมันจะวิ่งเข้าไปอยู่ในคลังยาโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลาคีย์รายการยาครับ มีพร้อมบาร์โค้ดและวิธีใช้เรียบร้อยแล้วครับ http://www.software.worldmedic.com/software-upgrade-center/drugstore.html

 

 

 

 

 

อุปกรณ์ใช้งานร่วม

http://www.accessory.worldmedic.com/

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อสั่งซื้อสินค้า

สินค้าที่เป็นซอฟต์แวร์

1.                    คู่มือประกอบการใช้งานซอฟต์แวร์

2.                    กล่อง ดีวีดี  ที่บรรจุแผ่นซอฟต์แวร์

3.                    สติ๊กเกอร์รับประกัน

4.                    ใบเสร็จรับเงิน

5.                    ใบรับประกัน

6.                    หนังสือขอบคุณ

7.                    เอกสารประกอบการติดตั้ง (กรณีที่ไปติดตั้งให้ในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล)

http://www.accessory.worldmedic.com/delivery/index.htm

 

 

สามารถติดต่อศึกษารายละเอียดได้ที่ www.smartdrugstore.info
โทรศัพท์ 02-9497816-20 ต่อ 11 12 13
Call Center: 02-9497806
มือถือ 088-2085130 / 085-121-4151
Care Center: www.carecenter.worldmedic.com
Call Center: www.9497806.com
LINE ID: worldmedic / worldmedic2 / worldmedic3 / wmdsales
Website หลัก: www.software.worldmedic.com

 

 

 
 


© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2020